Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy

W centralnej części Nadleśnictwa Łomża, wzdłuż rzeki Narew, utworzony został Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi.

Parki krajobrazowe tworzone są w celu ochrony obszaru ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W parkach krajobrazowych prowadzona jest normalna działalność gospodarcza, jednakże mogą być wprowadzane ograniczenia.

W 1994 r. Wojewoda Łomżyński powołał rozporządzeniem Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie. Jego granicę zamykają powierzchnię na obszarze 7 354 ha na terenie Leśnictw: Kownaty, Drozdowo i Podgórze. Wokół Parku funkcjonuje otulina o powierzchni 12 311 ha.
Zasięg Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
Park prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. Do Ośrodka przyjmowane są ptaki z terenu ŁPKDN i okolic. Park zapewnia karmę, wodę i opiekę weterynaryjną. Więcej informacji.

Dyrekcja Parku mieści się w miejscowości Drozdowo (ul. Główna 52, 18-421 Piątnica).
 

Oficjalna strona internetowa Parku www.lpkdn.wrotapodlasia.pl