Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Trochę słów i liczb o naszych lasach

 

Dominującymi siedliskami leśnymi  w Nadleśnictwie Łomża są siedliska borowe, których udział stanowi 58 % powierzchni lasów. Głównym gatunkiem na tych siedliskach jest sosna zwyczajna, której często towarzyszy brzoza brodawkowata, świerk pospolity.

 

 

(fot. arch. Nadl. Łomża)

 

Większym udziałem drzew liściastych odznaczają się siedliska lasowe (większa żyzność gleby). W naszym Nadleśnictwie 37 % lasów rośnie w warunkach siedliska lasowego.

 

 

(fot. arch. Nadl. Łomża)

Bardzo cennymi siedliskami pod względem przyrodniczym są: bory bagienne (3,94 ha), olsy (613,61 ha), olsy jesionowe (369,64 ha); łącznie stanowią 5 % powierzchni lasów.

 

(fot. arch. Nadl. Łomża)

 

Udział poszczególnych siedlisk wpływa na skład gatunkowy lasu. W statystyce leśnej, udział gatunków określany jest na podstawie powierzchni zajmowanej lub miąższości drzewa. Tabela przedstawia najliczniejsze gatunki.

 

gatunek udział [%]
sosna 67
świerk 3
dąb 9
brzoza 11
olsza 6
osika 3
inne 1