Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Pomnikami przyrody mogą być pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lubi ich skupienia, np. sędziwe i okazałe drzewa, aleje drzew, skały. Na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Łomża znajduje się 19 pomników przyrody, w tym 1 głaz narzutowy.

Zestawienie pomników przyrody zlokalizowanych na gruntach Nadleśnictwa Łomża.
Nr rej. rodzaj pomnika gmina/leśnictwo wydzielenie
8.ł głaz narzutowy Stawiski / Stawiski 70-b
11.ł Dąb szypułkowy Zambrów / Wygoda 73-a
175.ł Dąb szypułkowy Piątnica / Drozdowo 159-f
176.ł Dąb szypułkowy Piątnica / Drozdowo 172-d
178.ł Dąb szypułkowy Piątnica / Drozdowo 159-f
179.ł Sosna pospolita Piątnica / Rogienice 142A-a
180.ł Sosna pospolita Piątnica / Rogienice 142A-a
181.ł Sosna pospolita Piątnica / Rogienice 142A-a
182.ł Sosna pospolita Piątnica / Rogienice 142A-a
188.ł Sosna pospolita Piątnica / Rogienice 142A-a
189.ł Sosna pospolita Piątnica / Rogienice 142A-a
190.ł Sosna pospolita Piątnica / Rogienice 142A-a
191.ł Sosna pospolita Piątnica / Rogienice 142A-a
192.ł Sosna pospolita Piątnica / Rogienice 142A-a
193.ł Sosna pospolita Piątnica / Rogienice 142A-a
194.ł Sosna pospolita Piątnica / Rogienice 142A-a
1600 Lipa drobnolistna Piątnica / Drozdowo 189-a
1624 Lipa drobnolistna Piątnica / Drozdowo 188-c
1636 Dąb szypułkowy Piątnica / Drozdowo 189-c