Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu ma na celu zachowanie istniejących lasów i kształtowanie nowych, a wszystko to z uwzględnieniem naturalnych procesów lasotwórczych.

W postępowaniu hodowlanym należy uwzględniać zarówno uwarunkowania przyrodnicze,
jak i gospodarcze oraz wymogi prawa dotyczące prowadzenia trwałej,
zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki zasobami leśnymi [Zasady Hodowli Lasu].

W Nadleśnictwie Łomża las odnawiany jest poprzez sadzenie nowych sadzonek, pochodzących przede wszystkim z naszych szkółek leśnych w Kołakach Wietrzychowo i Lachowie. W coraz większym stopniu wykorzystywane jest również odnowienie naturalne (odnowienie z siewu).

Proces kształtowania się lasu jest długotrwały. Przez kilkadziesiąt lat las przechodzi w kolejne fazy cyklu życiowego. Przez cały ten czas leśnicy pielęgnują las, wykonując wiele czynności gospodarczych; godząc przy tym procesy naturalne i wymagania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Każda ingerencja leśników ma na celu zachowanie lub polepszenie stabilności drzewostanów i stanu siedlisk.

Charakter zabiegów jest uzależniony od funkcji jaką spełnia las. Jeżeli mamy las z funkcją gospodarczą to wówczas, poprzez właściwe zabiegi, otrzymujemy najlepszy surowiec drzewny.

Podstawowe zabiegi w hodowli lasu to:

  1. przygotowanie gleby
  2. pielęgnacja uprawy - usuwanie chwastów, spulchnianie gleby,
  3. czyszczenia wczesne - usuwanie drzewek chorych,
  4. czyszczenia późne - usuwanie drzew chorych, przerzedzanie zagęszczonych części młodnika, formowanie koron
  5. trzebieże wczesne - pielęgnacja drzewostanu dojrzewającego,
  6. trzebieże późne - pielęgnacja drzewostanu dojrzałego.