Powrót

Teren monitorowany

Teren monitorowany

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA ŁOMŻA

 

Pod zarządem Nadleśnictwa Łomża znajduje się ok 21 tys. ha lasów będące własnością Skarbu Państwa, które objęte są na mocy Zarządzenia Nr 23/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu Posterunku Straży Leśnej na terenie Nadleśnictwa Łomża” nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych (ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 788 ze zm.))

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.), informujemy, iż Nadleśnictwo Łomża mające siedzibę w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 60 jest ich Administratorem Danych.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.


 

Sprzedaż

Sprzedaż

PROJEKTY UE PROJEKTY UE

Nadleśnictwa i inne