Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Łomża
Nadleśnictwo Łomża
862165494
862164027

ul. Nowogrodzka 60
18-400 Łomża

Biuro otwarte od godz. 7.30 do godz. 15.30

Nr Konta: Bank BGŻ 58 2030 0045 1110 0000 0019 7620

2 Nr Konta: (rachunek podstawowy):
Bank Ochrony Środowiska 06 1540 1216 2054 9145 7707 0003 

NIP 718-000-28-71

REGON 450017970

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Nadleśnictwa Łomża jest - /pgl_lp_0115/SkrytkaESP

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża
Dariusz Godlewski
862 165 494
Zastępca Nadleśniczego
Waldemar Witkiewicz
862 165 494
Główna Księgowa
Barbara Zwierciadłowska / p.o. Justyna Puchała
862 164 390
Inżynier Nadzoru
Dariusz Brodzikowski
536 709 722
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Usakiewicz
790 228 806
Inżynier Nadzoru
Robert Olszewski
602 703 235

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny [ZGŁOŚ POŻAR LASU]

ALARMUJ
W razie pożaru lasu
Tel.: Straż pożarna 998 lub 112, PAD Nadleśnictwa 86 216 54 94

Dział Gospodarki Leśnej

Ewelina Bandzul w zastępstwie za Annę Narel
Prowadzi sprawy: łowiectwa i lasów niepaństwowych
Tel.: 86 21 64 398
Aneta Balicka - Specjalista Służby Leśnej
Prowadzi: sprzedaż drewna
Tel.: 86 21 51 384, kom. 608 556 775
Daria Rutkowska - Specjalista Służby Leśnej
Prowadzi: sprzedaż drewna i BHP
Tel.: 86 21 51 384
Sylwester Krajewski - Starszy specjalisty Służby Leśnej
Prowadzi sprawy z pozyskania drewna. Administartor systemu informatycznego.
Tel.: 86 21 51 384, kom. 602 605 562
Katarzyna Sobocińska - Specjalista Służby Leśnej
Prowadzi sprawy: edukacji, ochrony lasu, ochrony przyrody, certyfikacji
Tel.: 86 21 64 364
Marcin Kiełczewski - Starszy specjalista Służby Leśnej
Prowadzi sprawy: stanu posiadania, mapy, ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 86 21 64 364
Łukasz Siembida - Specjalista Służby Leśnej
Prowadzi sprawy: hodowli lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa
Tel.: 86 21 64 398

Dział Finansowo-Księgowy

Ewa Kicała
Księgowa
Tel.: 86 21 64 395
Agnieszka Usakiewicz
Księgowa
Tel.: 86 216 44 82 wew. 835
Justyna Staniórska
Księgowa
Tel.: 86 21 64 395
Emilia Maria Murawska (w zastępstwie Małgorzta Majka))
Księgowa
Tel.: 86 216 45 82 (Kasa Nadleśnictwa)
Janina Obrycka
Starsza księgowa
Tel.: 86 216 43 95

Posterunek Straży Leśnej

Kazimierz Muczyński
Komendat Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 600 478 321
Michał Żebrowski
Strażnik Leśny
Tel.: 698-853-392

Stanowisko ds. pracowniczych

Barbara Narolewska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 86 215 13 86, kom. 600 478 091

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Sławomir Pieniek
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 86 216 45 43 kom.600 478 323
Sylwia Ustaszewska
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 862 164 579
Anna Chmielewska
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 86 21 64 543
Beata Górska
Specjalista ds. budownictwa i turystyki
Tel.: 86 21 64 543
Emilia Zalewska - Refernet ds. administracyjno-gospodarczych
Sekretariat nadleśnictwa
Tel.: 86 21 65 494
Dariusz Narolewski
Kierowca
Tel.: 604 084 575

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Miroslaw Rusiecki
Obwód 208 - Czerwony Bór
Tel.: 600 478 317
Krzysztof Pytasz
Obwód 171 - Elżbiecin
Tel.: 600 478 306, 86 21 91 326