Asset Publisher Asset Publisher

Schemat organizacyjny

Ramy funkcjonowania nadleśnictwa

Podstawową jednostką zarządzającą lasami państwowymi jest nadleśnictwo, którym kieruje nadleśniczy. Nadleśnictwo podzielone jest na leśnictwa, w których kierownikami są leśniczowie

Regulamin organizacyjny pobierzesz tutaj.