Wydarzenia

Zapraszamy na XI Regionalną Wystawę Przyrodniczo-Łowiecką, która odbędzie się 19 maja 2018 roku o godzinie 11 na placu przy siedzibie Nadleśnictwa Jedwabno - ul. 1 Maja 3, 12-122 Jedwabno.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna, sadzonek i choinek.

Oferta łowiecka

W Nadleśnictwie Łomża funkcjonuje Ośrodek Hodowli Zwierzyny na dwóch obwodach łowieckich.

Zagrożenie pożarowe

Aktualna prognoza zagrożenia pożarowego i okresowe zakazy wstępu do lasu. Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza nadleśniczy, przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10%

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.