Asset Publisher Asset Publisher

ODWOŁANO - Zwalczanie brudnicy mniszki

Liczba gąsienic mniejsza niż prognozowano.

 

Nadleśnictwo Łomza odstąpiło do lotniczego zwalczania brudnicy mniszki. Liczba gąsienic w koronach na szczęście okazało się mniejsza niż prognozowano.

 

Nadleśnictwo Łomża prowadzi stały monitoring rozwoju szkodników owadzich lasów. W 2018 r. odnotowaliśmy niespotykany wcześniej wzrost liczebności brudnicy mniszki, stanowiący realne zagrożenie dla drzewostanów sosnowych. Obecnie kontrolujemy liczebność rozwijających się gąsienic. Decyzja o ewentualnym zabiegu agrolotniczym zostanie podjęta na podstawie obserwacji intensywności żerowania gąsienic i uszkodzenia igliwia drzew. Jeżeli wyniki potwierdzą zagrożenie, wówczas

 Nadleśnictwo Łomża w okresie od 15 maja do 30 czerwca  planuje przeprowadzić agrolotniczy zabieg ratowniczy

z wykorzystaniem preparatu biologicznego Foray 76B. Przy optymalnych warunkach pogodowych zabieg powinien odbyć się w ciągu jednego dnia. Szczegółowy termin zabiegu zostanie podany na stronie internetowej nadleśnictwa oraz przesłany w oddzielnym piśmie.

Zagrożone są drzewostany Skarbu Państwa w Gminie Zambrów, w obrębie Czerwony Bór, na działkach ewidencyjnych: 346,352,353,359,360,361,391,392,399,400,407,408.

Nadleśnictwo zgodnie z art. 9 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o lasach jest zobligowane do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozpowszechniających się organizmów szkodliwych. Preparat Foray 76B zostanie zastosowany zgodnie z zezwoleniem MRiRW nr R-482/2014d z dnia 16.12.2014 (z zmianami MRiRW NR r-602/2017d z dnia 22.11.2017r.)

Prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji. W razie wątpliwości udzielimy wszelkich informacji; tel: 86 216 43 98.