Lista aktualności Lista aktualności

nasze Lasy

Zarządzamy prawie 22 tys. ha gruntów, w tym 21,2 tys. ha lasów. Dodatkowo nasza Służba Leśna pełni nadzór nad lasami prywatnymi w powiecie łomżyńskim.

Obszar nadleśnictwa został uformowany podczas zlodowacenia środkowo-polskiego i częściowo bałtyckiego. W okresie przedhistorycznym pokrywały go puszcze mazowieckie, głównie Puszcza Czerwona. W części północnej na piaskach sandrowych zlodowacenia bałtyckiego rozlokował się bór Puszczy Zielonej zwanej Kurpiowską.

Większość naszych lasów zdewastowanych gospodarką minionych wieków ma charakter wtórny i wywodzi się z nasadzeń na gruntach porolnych. Prawdopodobnie nieliczne lasy o charakterze naturalnym zachowały się w trudno dostępnych i niemożliwych do zmeliorowania terenach doliny Narwi oraz innych bagien i rzek.

Obecnie znaczna część terenów nadleśnictwa podlega różnym formom ochrony.

Ponad 30 % lasów jest objętych kategoriami ochronnymi (cenne, wodochronne, glebochronne). Opiekujemy się 6 rezerwatami przyrody, 10 użytkami ekologicznymi oraz 19 pomnikami przyrody.

Świetliste, pachnące żywicą bory gwarantują przyjemny odpoczynek, darząc urodzajem jagód i grzybów, rozległe krajobrazy sprzyjąją wędrówkom, rzeki zapewniają emocje wędkarzom i miłośnikom ptaków, a bogactwo kulturowe naszych ziem zainteresuje wielu miłośników historii....