Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych 2020

Cena wywoławcza - 530,00 zł/ha

Nadleśnictwo Łomża ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów rolnych, o łącznej powierzchni 105,251 ha; wyszczególnionych w załącznikach 1A-1D.

Grunty są przeznaczone do użytkowania rolnieczego.

Jedynym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert, będzie wysokość czynszu za 1 ha przeznaczonego do wydzierżawienia gruntu.

Proponowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej tj. 530,00 zł/ha

Ofertę, zgodną ze wzorem, należy złożyć do 18 marca 2020 r., do godz. 10.00.

Szczegóły w załącznikach.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Panie Sylwia Ustaszewska tel. 86 216 45 79 lub 86 216 54 94.