Asset Publisher Asset Publisher

Konsulatacje projektu lasów ochronnych

Opinie Rady Gmin

Nadleśnictwo Łomża rozpoczęło procedurę ustanowienia lasów ochronnych nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Łomża informuję, że przesłało do gmin projekty lasów ochronnych nadleśnictwa celem jego zaopiniowania, zgodnie z Art. 16 ust.2 Ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129).

Rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń.

Powierzchnia lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne na terenie Nadleśnictwa Łomża wynosi 7135,27 ha.

Gmina  Projektowana powierzchnia lasów ochronnych
Andrzejewo 2,54
Grabowo 0,09
Jedwabne 3,8
Kolno 81,08
Kołaki Kościelne 9,53
Łomża 909,46
Małkinia Górna 18,32
Mały Płock 788,05
Miastkowo 365,78
Nowogród 513,01
Piątnica 1116,31
Przytuły 24,02
Stawiski 39,27
Szulborze Wielkie 24,98
Szumowo 238,65
Śniadowo 27,54
Wizna 14,45
Zambrów 2947,41
Zaręby Kościelne 10,98
RAZEM 7135,27